صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵۱,۸۹۰,۷۰۷,۱۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۱,۱۰۳,۷۸۹ ۱,۱۰۳,۷۸۱ ۱,۱۰۳,۷۸۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۸۹۰,۷۰۷,۱۹۸
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱,۱۰۳,۸۱۳ ۱,۱۰۳,۸۰۵ ۱,۱۰۳,۸۰۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۹۰۲,۴۵۶,۴۰۴
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱,۱۰۳,۵۳۶ ۱,۱۰۳,۵۲۹ ۱,۱۰۳,۵۲۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۷۶۴,۲۷۰,۷۶۹
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۱,۱۰۳,۱۹۷ ۱,۱۰۳,۱۹۰ ۱,۱۰۳,۱۹۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۵۹۴,۷۹۲,۸۰۷
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱,۱۰۲,۹۹۶ ۱,۱۰۲,۹۸۸ ۱,۱۰۲,۹۸۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۴۹۴,۰۳۴,۳۸۷
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۱,۱۰۲,۷۹۴ ۱,۱۰۲,۷۸۷ ۱,۱۰۲,۷۸۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۳۹۳,۲۷۵,۹۶۷
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱,۱۰۲,۵۹۳ ۱,۱۰۲,۵۸۵ ۱,۱۰۲,۵۸۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۲۹۲,۵۱۷,۵۴۷
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱,۱۰۲,۲۶۱ ۱,۱۰۲,۲۵۳ ۱,۱۰۲,۲۵۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۱۲۶,۷۱۹,۸۹۱
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱,۱۰۲,۰۳۵ ۱,۱۰۲,۰۲۷ ۱,۱۰۲,۰۲۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۱۳,۶۰۴,۷۱۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱,۱۰۱,۷۹۴ ۱,۱۰۱,۷۸۶ ۱,۱۰۱,۷۸۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۸۹۳,۰۴۷,۸۸۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱,۱۰۱,۵۹۶ ۱,۱۰۱,۵۸۸ ۱,۱۰۱,۵۸۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۷۹۴,۱۲۱,۱۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱,۱۰۱,۲۸۷ ۱,۱۰۱,۲۷۹ ۱,۱۰۱,۲۷۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۶۳۹,۶۷۵,۴۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱,۱۰۱,۰۸۵ ۱,۱۰۱,۰۷۸ ۱,۱۰۱,۰۷۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۵۳۸,۹۱۷,۰۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱,۱۰۰,۸۸۴ ۱,۱۰۰,۸۷۶ ۱,۱۰۰,۸۷۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۴۳۸,۱۵۸,۶۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱,۱۰۰,۶۲۲ ۱,۱۰۰,۶۱۵ ۱,۱۰۰,۶۱۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۳۰۷,۳۰۰,۴۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱,۱۰۰,۳۹۷ ۱,۱۰۰,۳۹۰ ۱,۱۰۰,۳۹۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۱۹۴,۸۶۶,۱۵۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱,۱۰۰,۲۰۰ ۱,۱۰۰,۱۹۲ ۱,۱۰۰,۱۹۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۹۶,۰۷۶,۳۸۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱,۰۹۹,۹۷۹ ۱,۰۹۹,۹۷۱ ۱,۰۹۹,۹۷۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۹۸۵,۵۶۰,۷۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱,۰۹۹,۷۰۶ ۱,۰۹۹,۶۹۸ ۱,۰۹۹,۶۹۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۸۴۹,۰۸۷,۱۳۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱,۰۹۹,۴۹۳ ۱,۰۹۹,۴۸۵ ۱,۰۹۹,۴۸۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۷۴۲,۷۱۵,۵۸۳
  مشاهده همه